Handreiking regelgeving klimaatadaptief bouwen vernieuwd

20-01-2023

Deze handreiking regelgeving klimaatadaptief bouwen heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren.