Handreiking vertraging voorkomen met grondbeleid

01-04-2022

De woningbouwopgave is groot en in korte tijd moeten er veel woningen worden gebouwd. Onnodige vertraging van de bouw is niet gewenst, maar komt toch vaak voor. Uit onderzoek van Stec Groep in januari 2021 blijkt dat circa 40% van de gemeenten geen maatregelen inzet om de kans op vertraging te verminderen. Daarom is de handreiking ‘Vertraging voorkomen met grondbeleid’ opgesteld. Het bevat instrumenten en maatregelen die gemeenten kunnen inzetten om een vertraging van woningbouwplannen te voorkomen.

De handreiking beschrijft stap voor stap welke maatregelen een gemeente kan treffen in verschillende eigendomssituaties. De focus ligt op (juridische) mogelijkheden en instrumenten die een gemeente heeft om marktpartijen aan te zetten om tempo te maken. En dan vooral in de laatste fases van de voorbereiding van het bestemmingsplan, de anterieure overeenkomst en de grondverkoop, of wanneer een bestemmingsplan al is vastgesteld. Verder bevat de handreiking praktijkvoorbeelden hoe gemeenten de instrumenten nu al succesvol toepassen.