34 miljoen beschikbaar voor nieuwe aanvragen voor de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen

02-06-2023

Sinds 30 mei 2023 is er 34 miljoen beschikbaar voor nieuwe aanvragen voor de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA). Gemeenten die versneld aan de slag willen met het huisvesten van aandachtsgroepen kunnen hier gebruik van maken. Onder aandachtsgroepen vallen mensen in een kwetsbare positie die soms begeleiding en ondersteuning nodig hebben. 

Het Rijk wil met de openstelling van de RHA zoveel mogelijk gemeenten in staat stellen om versneld huisvesting voor aandachtsgroepen te realiseren. Een aanvraag indienen kan tot en met 7 juli 2023 17.00 uur. Het budget wordt beschikbaar gesteld aan projecten op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag.