Input leveren voor handreikingen Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

12-06-2020

Het ministerie van BZK gaat handreikingen opstellen over onderdelen van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Om de handreikingen zoveel mogelijk af te stemmen op praktijk en behoefte, vraagt het ministerie om input in de vorm van aandachtspunten en casussen vanuit gevoegde gezagen. Wilt u bijdragen aan aan het opstellen van de handreikingen. Klik hier voor meer informatie en vul vóór 1 juli 2020 de enquete in.