Kabinet start consultatie om meer inzicht te krijgen in knellende wetten en regels

16-02-2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een consultatie over hardvochtige wetten en regels gestart.

Deze online consultatie stelt iedereen in staat om wetten en regels door te geven die als onbedoeld gevolg hebben dat mensen buitensporig in de knel komen. Het kabinet voert dit onderzoek uit op verzoek van de Tweede Kamer.