Kom naar de Regio Deal-dagen en verbeter uw voorstel voor een Regio Deal

16-08-2022

Binnenkort organiseert het Ministerie van BZK een aantal informatieve bijeenkomsten over de voorwaarden en selectiecriteria voor de nieuwe reeks Regio Deals. Voor de vierde tranche Regio Deals kunnen tot 15 november voorstellen worden ingediend. Deze worden onder andere beoordeeld op de mate waarin ze de brede welvaart in de regio bevorderen. Maar wat verstaan we nu onder brede welvaart? En hoe beoordeelt het Rijk de voorstellen voor een Regio Deal?

Op 19 september 2022 vindt er een webinar plaats waarin BZK een toelichting geeft op de procedure en deelnemers aan een lopende Regio Deal toelichten hoe zij de procedure hebben ervaren. Begin oktober vinden de Regio Deal-dagen plaats, waar in verschillende themasessies ruimte is om vragen te stellen en wat meer de diepte in te gaan. Het webinar en de Regio Deal-dagen zijn uiteraard ook interessant voor regionale partners zoals gemeenten, instellingen en marktpartijen die pas in de vijfde (2023) of zesde (2024) tranche een voorstel voor een Regio Deal willen indienen.

Op Elkeregiotelt.nl leest u meer over de Regio Deal-dagen en kunt u zich aanmelden voor een Regio Deal-dag in uw deel van het land. Ook vindt u er de aanmeldlink voor het webinar.