Lees editie 5 van het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

26-10-2022

In deze editie kunt u artikelen lezen van Theo Stauttener (Actualiseren grondbeleid bittere noodzaak), Dries Schuwer en Susanne Vermeulen (Water en bodem sturend bij verstedelijking, het nieuwe adagium), Jan Wessels (De gebiedsgerichte benadering als antwoord in de zoektocht naar de inwoner), Jonathan de Veen (Versnellen voorfase gebiedsontwikkelingen: hoe dan?), Manfred Fokkema (Het tsunami-effect van het Didam-arrest), Michiel de Haan (Wat is een “Nota (Kostenverhaal) bovenwijkse voorzieningen”?), Esmeralda Hofman en Loen van Gulick (NHG hanteert nieuwe regels voor erfpacht- en kortingsconstructies) en een column van Paul Rutte.