Nieuwe versies aanvraagformulieren Start Bouwimpuls en Q&A Start Bouwimpuls online

28-09-2023

Na de publicatie van de aanvraagdocumentatie op de SBI webpagina op 13 september jl. zijn er veel specifieke vragen binnen gekomen over de BTW in de businesscase. Om deze reden is de aanvraagdocumentatie op dit punt aangescherpt en verduidelijkt. Ook zijn er twee ja/nee vragen toegevoegd met betrekking tot de aannemersovereenkomst en de afnameovereenkomst. De nieuwe aanvraagdocumentatie biedt meer houvast bij het invullen van de documenten, en geeft meer inzicht in hoe de aanvraag moet worden gedaan. 

Het loket van de SBI is geopend tot en met 13 oktober 2023. Tot 9 oktober 2023 worden binnengekomen aanvragen nog getoetst op volledigheid. 

U wordt verzocht om de aanvraag te doen met de nieuwe aanvraagdocumentatie. Mocht u per abuis de versie van 13 september jl. gebruiken, dan speelt dit echter géén rol in de beoordeling van uw project.

De Q&A Start Bouwimpuls is aangevuld, mede op basis van de vragen die zijn binnengekomen en wordt de komende tijd periodiek up to date gehouden naar aanleiding van binnengekomen vragen. Er zal ook een factsheet worden gemaakt voor het onderwerp staatssteun. Houd onze website hiervoor in de gaten.

Wilt u informatie ontvangen of heeft u vragen? Mail dan naar sbi@minbzk.nl.