Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

14-03-2023

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 (41 van de leden waren voor de inwerkingtreding en 29 leden tegen). Er zijn vier moties aangenomen.

Heeft u implementatieondersteuning nodig? Bevoegd gezagen kunnen onder andere terecht bij de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO's). Klik hier voor meer informatie.