Opnieuw subsidie voor onrendabele top bij woningbouw

29-03-2022

Omdat de businesscase van sociale- en middenhuurprojecten vaak een onrendabele top kent, springt de provincie Zuid-Holland ook dit jaar weer bij met de Knelpuntenpot. In 2021 zorgde deze subsidie uiteindelijk voor de versnelde bouw van ruim 3100 woningen. In 2022 is een bedrag van €2,25 miljoen beschikbaar.

De regeling wordt opengesteld op woensdag 11 mei 2022 en aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. Naast de gangbare sociale- en middenhuurwoningen komen ook onzelfstandige studentenwoningen in aanmerking. Elke gemeente in Zuid-Holland kan één aanvraag indienen. Een belangrijke voorwaarde is dat de start bouw van de huurwoningen binnen 2 jaar is. Kijk hier voor alle voorwaarden.

Per woning sociale huur of middenhuur kan een bedrag van €5.000 worden aangevraagd. Omdat het budget lager is dan vorig jaar, is het maximumbedrag per aanvraag verlaagd naar van €500.000 naar €250.000. Op deze manier komen zo veel mogelijk gemeenten in aanmerking voor een bijdrage.

Gemeenten kunnen in de periode 18 april tot en met 6 mei in vooroverleg met de provincie over hun aanvraag. Op donderdag 14 april is er van 9.00-10.30 uur een digitale informatiesessie over de aanvraagprocedure. In deze sessie wordt ook aandacht besteed aan de andere subsidieregelingen van de provincie, aan subsidieregelingen van het Rijk die RVO uitvoert en aan de inzet van het Expertteam Woningbouw.

Gemeenten kunnen zich aanmelden voor de informatiesessie en een afspraak maken voor vooroverleg via sterkestedenendorpen@pzh.nl. De Knelpuntenpot is onderdeel van de Zuid-Hollandse Woningbouwagenda.