Optop2000: aanmeldingen geopend

25-10-2023

Gemeenten, woningcorporaties en gebouweigenaren die werken aan een optop-project of daar op korte termijn mee willen starten, kunnen zich nu aanmelden voor de Optop2000. Met de projecten die onderdeel zijn van de Optop2000 wordt inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om optoppen op grotere schaal tot een succes te maken en wat de eventuele belemmeringen zijn. Op de Dag van de Volkshuisvesting worden de eerste projecten in de schijnwerpers gezet.

In Nederland is een grote vraag naar meer betaalbare en duurzame woningen. Het benutten van platte daken van woningen kan uitkomst bieden. Daarvoor is kennis en ervaring met optoppen nodig. Met de Optop2000 wil het Rijk hier samen met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen mee aan de slag.

Learning by doing
Het doel van de Optop2000 is samen te leren door te doén en verworven ervaringen en kennis te delen. De projecten binnen de Optop2000 laten zien wat er nodig is om een project tot een succes te maken. Ook worden belemmeringen inzichtelijk gemaakt, waaronder die op het gebied van wet- en regelgeving, en de belangrijkste (technische of financiële) voorwaarden.

Voorwaarden aanmelden
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt alle gemeenten, woningcorporaties en gebouweigenaren uit om met hun Optop-project mee te doen aan de Optop2000. Het ministerie is specifiek op zoek naar projecten waarbij:

  • er wordt opgetopt (laag erop) of ‘onder getopt’ (laag eronder);
  • er sprake is van een samenwerking. Dit houdt in dat het voorstel mede namens de gemeente of corporatie/gebouw eigenaar wordt ingebracht. Samenwerking met een marktpartij is een pré;
  • de oplevering van het project is voorzien in 2024 of 2025;
  • deelnemers bereid zijn de opgedane kennis en ervaringen te delen met het ministerie en de andere deelnemers aan de Optop2000. Delen kan onder andere door deelname aan bijeenkomsten en via mogelijke andere kanalen.

Project aanmelden
Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 15 december 2023 worden ingediend door een e-mail te sturen naar optoppen@minbzk.nl met daarin een korte beschrijving van het project. Het ministerie van BZK zal vervolgens spoedig contact opnemen.

De eerste projecten worden op maandag 20 november 2023 in Den Bosch op de Dag van de Volkshuisvesting al in de schijnwerpers gezet. Deze projecten dienen uiterlijk 15 november 2023 te worden ingediend.