Stimuleringregeling Flex- en Transformatiewoningen opengesteld

27-09-2022

Eind mei 2022 is de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting door Hugo de Jonge ingesteld om overheden en andere woningmarktpartijen actief te ondersteunen bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting voor aandachtsgroepen die onvoorzien geen woonruimte hebben.

De Stimuleringregeling Flex- en Transformatiewoningen is op 20 september 2022 opengesteld. De aanvragen worden beoordeeld door de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, die overheden en andere woningmarktpartijen actief ondersteunen bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting voor verschillende doelgroepen.

Heeft u ondersteuning nodig bij de realisatie van flexwoningen of een transformatieproject? Dan kan de taskforce u hierbij helpen.