Position paper grond t.b.v. IBO onderschreven door VNG

08-02-2024

Het ministerie van BZK werkt aan een Interdepartementaal Beleidsonderzoek Woningbouw en Grond (IBO). Dit is een ambtelijk, onafhankelijk onderzoek, wat beleidsopties ontwikkelt voor in dit geval woningbouw en grond. Het IBO kan weer dienen als input voor de toekomstige kabinetsformatie en daarna maatregelen en wetgeving vanuit het rijk. 

Tijdens het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven op 1 november vroeg Erik Jan van Kempen, voorzitter van het IBO Woningbouw en Grond, om input vanuit het werkveld. De VvG heeft aan dit verzoek invulling gegeven door hiervoor een zogenaamd “Position Paper” uit te werken in samenwerking met de Contactgroep Grondzaken en de VNG.

In dit position paper bespreken we de ontstaansgeschiedenis van het huidige instrumentarium voor grondbeleid, waarbij we zowel de positieve aspecten als de dilemma's en knelpunten belichten. We bieden analyses van deze problematiek en presenteren concrete oplossingen om het grondbeleid te verbeteren.

Het position paper is opgesteld door de Vereniging van Grondbedrijven op 30 november 2023 en is integraal en ongewijzigd onderschreven door de VNG-commissie Gemeentefinanciën op 18 januari 2024 en door de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit op 1 februari 2024.