Position Paper over dilemma’s en oplossingen in het grondbeleid

01-12-2023

Het ministerie van BZK werkt aan een Interdepartementaal Beleidsonderzoek Woningbouw en Grond (IBO). Dit is een ambtelijk, onafhankelijk onderzoek, wat beleidsopties ontwikkelt voor in dit geval woningbouw en grond.

Tijdens het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven op 1 november vroeg Erik Jan van Kempen, voorzitter van het IBO Woningbouw en Grond, om input vanuit het werkveld. De VvG heeft aan dit verzoek invulling gegeven door hiervoor een zogenaamd “Position Paper” uit te werken in samenwerking met de Contactgroep Grondzaken en de VNG.

In onderstaande link staat versie 1.0 van het Position Paper, wat ingaat op de dilemma’s en oplossingen in het grondbeleid. Dit is nog geen officieel vastgesteld stuk. Het is de huidige weerslag van besprekingen met het werkveld. Mogelijk volgen aanpassingen naar aanleiding van verdere behandeling van het position paper.