Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030

14-09-2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, hoger onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters (sociaal en commercieel) en studenten slaan met dit actieplan de handen ineen om te komen met oplossingen om aan de toenemende vraag naar studentenhuisvesting tegemoet te komen.