Werken aan klimaatadaptatie - hoe doe je dat?

17-05-2021

Vandaag presenteren de VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de resultaten van het VNG ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie. U krijgt praktische tips en er worden verrassende inzichten gedeeld. En dat is handig, want een klimaatbestendige inrichting in 2050 is een pittige opgave voor lokale en regionale overheden.