Derde ronde Woningbouwimpuls opent in september 2021

25-05-2021

In september 2021 kunnen gemeenten hun aanvraag indienen voor de derde tranche van de Woningbouwimpuls. Er wordt circa 250 miljoen euro beschikbaar gesteld en in december wordt bekend gemaakt welke gemeenten in aanmerking komen voor een bijdrage.

Nieuw is dat voor een groot deel van de gemeenten de minimale projectomvang wordt verlaagd naar 200 woningen (in plaats van 500 woningen). De aanpassing van de regeling is van toepassing op regio’s waarvan het aandeel kleine gemeenten (= gemeenten met minder dan 50.000 inwoners) boven de 75% ligt. Let op: gemeenten die binnen deze regio’s vallen en al een aanvraag hebben ingediend voor een project van meer dan 500 woningen komen niet in aanmerking voor de lagere grens. De 500 woningengrens blijft gelden voor de gemeenten die buiten de regio’s vallen waar het aandeel kleine gemeenten boven de 75% ligt.