Aanvraagloket 3e tranche Woningbouwimpuls geopend

01-09-2021

Gemeenten kunnen projecten aandragen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. Met de overgebleven 250 miljoen euro draagt het Ministerie van BZK bij aan de versnelde totstandkoming van betaalbare woningen.

Gemeenten kunnen tot en met 17 september 2021 een aanvraag indienen bij het RVO-loket Woningbouwimpuls en in december wordt bekend gemaakt welke projecten een financiële bijdrage krijgen. Bij aanmelding vóór 8 september krijgt de indiener voor het sluiten van het aanvraagloket een reactie op de volledigheid en beoordeelbaarheid van de aanvraag.