Europese subsidieprogramma’s voor decentrale overheden

05-05-2021

Op 24 juni 2021 wordt er een livestream georganiseerd over Europese subsidieprogramma’s en welke voorwaarden hiervoor gelden. Vertegenwoordigers van de Europese Unie, verantwoordelijken voor de verdeling van de Europese subsidiebudgetten, Europese bestuurders en andere Europa-deskundigen zullen u hier meer over vertellen en informeren over mogelijkheden en de laatste ontwikkelingen. 

In september en oktober 2021 volgt een reeks masterclasses, waarbij de volgende thema’s zullen worden aangestipt: klimaatadaptatie, duurzaamheid en mobiliteit, digitalisering en smart cities, regionale economie en arbeidsmarkt en energietransitie en circulaire economie.