Schaalsprong stad, een integrale aanpak van verstedelijking en bereikbaarheid

16-06-2021

Het Watertorenberaad doet in dit rapport een oproep om de werelden van de stedelijke ontwikkeling en infrastructuur- nog altijd gescheiden in beleid, qua financiering- bijeen te brengen.