Extra subsidie voor duurzame energie en duurzaam vervoer

01-03-2021

Het subsidieprogramma ELENA  (European Local Energy Assistance) wordt voortgezet. De Europese Commissie stelt € 35 miljoen beschikbaar voor projecten op het gebied van duurzame energie (€ 30 miljoen) en duurzaam vervoer (€ 5 miljoen). Met dit bedrag wordt beoogd om investeringen in energie-efficiëntie verder te stimuleren, met name in gebouwen, warmtenetwerken, straatverlichting en schoon stadsvervoer.

Dit bedrag is niet bedoeld voor de derde portefeuille van ELENA: duurzame woningen (stimuleren van grootschalige renovatie van de enorme woningvoorraad). Hiervoor bestond namelijk al een budget van € 97 miljoen, dat bedoeld was voor technische bijstand om energie-efficiëntie aantrekkelijker te maken voor particuliere investeerders.