Geef richting, maak ruimte

23-11-2021

We staan voor grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw en al deze opgaven moeten ruimtelijk een plek krijgen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert in het advies "Geef richting, maak ruimte" dat om van deze grote verbouwing een succes te maken, meer richting van het kabinet nodig is, en meer uitvoeringskracht bij provincies en gemeenten.