De tweede tranche van de woningbouwimpuls zal bijna 45.000 nieuwbouwwoningen opleveren

18-02-2021

De tweede tranche van de woningbouwimpuls zal 44.666 nieuwe woningen opleveren in 28 gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een financiële bijdrage van 266 miljoen euro.