RLI start advies over plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel

26-01-2021

De vraag die in dit advies centraal staat is welke rol kunnen en moeten  woningcorporaties spelen om te voorzien in maatschappelijke behoeften in een veranderende woningmarkt en welke organisatievorm, regelgeving en (financiële) spelregels passen daarbij?

Woningcorporaties kunnen bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen en kunnen ook zorgen voor oplossingen op het gebied van huisvesting van kwetsbare mensen. De omvang en maatschappelijke betekenis van de woningcorporaties groot, maar het is onduidelijk aan welke wensen en verwachtingen ze moeten voldoen en wat de benodigde randvoorwaarden daarvoor zijn. De Rli verwacht het advies in het najaar van 2021 uit te brengen.