Versnellingskamers voor projectontwikkelaars en gemeenten

09-02-2021

De eerste twee weken van maart organiseert het Expertteam Woningbouw online sessies voor projectonwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven. Tijdens deze sessies kunnen projectontwikkelaars samen met de betrokken gemeente een woningbouwproject en de uitdagingen daarbij voorleggen aan twee onafhankkelijke deskundigen van het Expertteam Woningbouw. Inschrijven kan tot en met 12 februari 2021. Bent u te laat? Bij onvoldoende geschikte projecten, worden inschrijvingen die zijn ontvangen vóór 19 februari 2021 ook nog bekeken.