Handreiking Leegstand te lijf 2.0

18-12-2020

In de Handreiking Leegstand te lijf 2.0 wordt ingegaan op het maken van een leegstandaanpak, de gemeentelijke gereedschapskist en de Leegstandverordening. Verder bevat de handreiking veel voorbeelden en het wettelijk instrumentarium en diverse checklists.