Wat een Rijksontwikkelbedrijf kan betekenen voor gebiedsontwikkeling

16-02-2021

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling organiseerde op 10 december 2020 in samenwerking met het Ministerie van BZK een online expertsessie over waar in Nederland nu behoefte is voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkelingsopgave. Volgens het Ministerie van BZK is één van de mogelijkheden voor meer Rijksregie in het ruimtelijk domein een nog op te richten Rijksontwikkelbedrijf en tijdens deze sessie kwam naar voren dat er goed gekeken moet worden naar de maatschappelijke behoeften en de daaruit voortvloeiende sturingsopgave.