Voortgang verduurzamen maatschappelijk vastgoed in beeld

11-10-2021

Ter voorbereiding op de herijking van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed en de voortgangsrapportage, die volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord in 2022 moeten plaatsvinden, zijn er onlangs twee rapporten verschenen over het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.