Rijk helpt gemeenten met bereikbaarheid van nieuwe woningen

11-10-2023

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken helpen gemeenten met 1,5 miljard euro om nieuwbouwwijken goed bereikbaar te maken. De ministeries dragen financieel bij aan de aanleg van infrastructuur zoals wegen, bruggen rotondes en fietsroutes. Hiermee kunnen nieuwbouwwoningen en bestaande woningen goed bereikbaar gemaakt worden.

Bestuurlijke afspraken over deze maatregelen werden al eerder gemaakt met meer dan 80 gemeenten in 2022. Vanaf 10 oktober 2023 kunnen deze gemeenten de aanvraag indienen die ervoor zorgt dat zij het geld voor deze mobiliteitsmaatregelen ontvangen.

Minister Harbers, staatssecretaris Heijnen en minister De Jonge geven in totaal 1,5 miljard euro uit om te zorgen dat 135.000 nieuwbouwwoningen goed bereikbaar worden én omliggende bestaande woningen goed bereikbaar blijven. De verwachting is dat het voor gemeenten mogelijk wordt om op korte termijn woningbouwprojecten te realiseren die eerder niet van de grond kwamen of pas later gebouwd zouden worden. Er wordt gezamenlijk geïnvesteerd in mobiliteitsmaatregelen die grenzen aan, of buiten de nieuwe wijken liggen en hard nodig zijn voor de bereikbaarheid van nieuwe en bestaande woningen in het gebied. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een nieuwe rotonde, een fietspad, een busstation of een tunnel. Hiervan profiteren niet alleen de nieuwe bewoners, maar ook de bestaande bewoners van deze steden en dorpen. Voorwaarde voor de investeringen is dat de bouw van de woningen binnen 3 tot 5 jaar gestart is en minimaal de helft van de woningen in het betaalbare segment valt.  

Zo wordt er onder andere in Maastricht een snelle doorfietsroute gerealiseerd tussen Trega/Zinkwit en Station Maastricht, worden twee Mobiliteitshubs in Deventer gerealiseerd op de huidige P+R van station Deventer en in het Rotokwartier en wordt in Terneuzen een nieuwe ontsluitingsweg gemaakt door verlenging van de Laan van Othene.