Rijk zet in op forse versnelling woningbouw

18-01-2023

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft om de woningbouwontwikkeling te versnellen het ‘Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit plan van aanpak bevat meerdere versnellingsacties die ervoor moeten zorgen dat de gemiddelde ontwikkeltijd van woningbouwprojecten omlaaggaat.

De minister zegt hierover: “Het bouwen van een woning, van plan tot realisatie, duurt gemiddeld tien jaar. Dit moet en kan korter. Er zijn voorbeelden van projecten die binnen drie jaar worden gerealiseerd. En het kan nog sneller. Dit plan van aanpak moet ervoor zorgen dat de bouw op alle fronten wordt versneld. Daarbij willen we het ‘not in my backyard’-sentiment doorbreken. We zijn het aan alle woningzoekenden verplicht om alles te doen wat in ons vermogen ligt om de woningbouw te versnellen.”