Stimuleringsregelingen voor de bouw van seniorenwoningen

27-03-2024

In de komende decennia zal het aantal mensen van 75 jaar en ouder stijgen van 1,4 miljoen in 2020 naar 2,6 miljoen in 2040 en 2,9 miljoen in 2050. Dit benadrukt de groeiende behoefte aan meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en die de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden. Het Programma Wonen en Zorg voor Ouderen bevordert de versnelling van de bouw van dergelijke woningen en draagt bij aan een vlottere doorstroming op de woningmarkt.

Om verschillende belanghebbenden te ondersteunen bij het versneld creëren van huisvesting voor ouderen, is ondersteuning van de Rijksoverheid en andere partners beschikbaar.