Sneller een nieuwbouwwoning door kortere processen en procedures

20-03-2024

Minister Hugo de Jonge heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer een update gegeven over de acties voor het versnellen van processen en procedures.
 
In de brief staan de volgende acties:
◾ Effectiever werken met parallel plannen van activiteiten in de planfase om tijdwinst te behalen
◾ Sneller duidelijkheid bij bezwaarprocedures om sneller te starten met de bouw
◾ Het meer in balans brengen van de stem van de woningzoekende bij besluitvorming
◾ Het versterken van uitvoeringscapaciteit door voldoende personeel beschikbaar te stellen
◾ Innovatie en standaardisatie inzetten om (industriële) woningbouw op te schalen