Sturen op ruimte

15-12-2020

De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur is het advies Sturen op ruimte gestart. Ons land staat staat voor vele grote ruimtelijke opgaven en het is de vraag of de nieuwe nationale kaders van Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie genoeg houvast bieden om die opgaven aan te pakken. In dit advies zal antwoord gegeven worden op deze vraag en zal ook onderzocht worden hoe overheden de vereiste ruimtelijke keuzes kunnen maken en op welke bestuurslaag dit dient te geschieden.