Ruim 4 miljoen voor initiatieven die de leefbaarheid in Zeeland vergroten!

25-03-2024

Goede ideeën die aan een fijn leefklimaat in de provincie Zeeland bijdragen kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het Europese subsidieprogramma LEADER die vanaf 2 april 2024 open gaat. LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling en deze subsidieregeling is bedoeld om lokale Zeeuwse projecten en goede ideeën te ondersteunen. Projecten kunnen ingediend worden in de periode 2 april 2024 tot en met 1 april 2025.
 
Eerdere projecten die met LEADER zijn ondersteund zijn bijvoorbeeld een voedselbos, een verplaatsbare verblijfs- en beleefaccomodatie van lokale producten en hergebruikt materiaal, een kinderboerderij getransformeerd tot stadsboerderij, nieuwe zilte teelten en de realisatie van een speel en ontmoetingsplaats.