Town Deal Sterke Streken

17-08-2022

Heeft uw gemeente een urgente hulpvraag op het thema van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat? Dan kunt u contact opnemen met Agenda Stad om te bezien of Town Deals wellicht voor uw gemeente interessant zou kunnen zijn.

In Town Deals werken middelgrote- en kleine gemeenten samen met de Rijksoverheid en relevante kennis- en marktpartijen aan een project dat gemeenten zelf inbrengen. Het doel van de Town Deal is om met inzet van gerichte expertise en ervaring uit de ‘impact pool’ een impuls te geven aan ingebrachte projecten, vernieuwende oplossingen te ontwikkelen en te leren voor beleid.

Tot begin september is het mogelijk om interesse in deelname aan te geven. In gesprek met Agenda Stad wordt de hulpvraag vanuit de gemeente verhelderd en verdiept. Deelnemers voor de Town Deal worden geselecteerd op basis van de geschiktheid van de projecten en landelijke spreiding.

Naar verwachting start de Town Deal in oktober 2022 met een voorlopige looptijd van 1 jaar. Na deze periode worden de samenwerking en de resultaten geëvalueerd. Op basis hiervan wordt besloten of de Town Deal in deze vorm wordt doorgezet, uitgebreid of aangepast.

Elke gemeente kan één project óf hulpvraag indienen. Dit project of deze hulpvraag moet voldoen aan de volgende criteria:

1)    Urgent bestaand project of actuele hulpvraag die geschikt is om een vernieuwende of creatieve aanpak op toe te passen;

2)    Het gaat over de thema’s van aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat (zie beschrijving op TownDeals in voorbereiding);

3)    Binnen 1 jaar kan er een wezenlijk verschil gemaakt worden.