Kennis- en innovatiealliantie ‘Grond en Eigendom’

15-08-2022

De Provincie Zeeland gaat de komende jaren samen met het Instituut voor Agrarisch Recht, de Rijksuniversiteit Groningen en het Kadaster het initiatief van een kennis- en innovatiealliantie ‘Grond en Eigendom’ verder ontwikkelen.

Nota Grondbeleid Zeeland 2022

De Provincie Zeeland is bezig met een nieuwe Nota Grondbeleid Zeeland 2022. Hierin staan afspraken hoe er omgegaan wordt met ruimte en de grond in Zeeland omgaan. 

De belangrijkste vernieuwingen in de nota zijn:

  • Bevorderen samenwerking tussen overheden en grondeigenaren in Zeeland
  • Vergroten van het areaal van ruilgronden (Grondbank Zeeland)
  • Introduceren van het nieuwe grondinstrument: Ontwikkelingsbank
  • Ontwikkelen ‘Kennisalliantie Grond & Eigendom’ om uitvoeringskracht te vergroten

Podcast 

Verder gaat de Provincie de komende jaren samen met het Instituut voor Agrarisch Recht, de Rijksuniversiteit Groningen en Kadaster het initiatief van een kennis- en innovatiealliantie ‘Grond en Eigendom’ verder ontwikkelen.

Er zijn drie afleveringen van de podcastserie ‘Van wie is Kennis’ gemaakt met Jeroen Rheinfeld (bijzonder hoogleraar agrarisch recht), Hans Mommaas (directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving) en Hetty Klavers (dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland).