Verantwoording SpUK Wbi (Woningbouwimpuls)

06-02-2024

De afgelopen periode zijn het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de commissie BBV bezig geweest aan verduidelijkingen omtrent de administratieve wijze van verwerken van de SpUK WBI (Specifieke Uitkering Woningbouwimpuls).

Dit heeft geleid tot een memo waarbij verhelderd wordt op welke wijze omgegaan moet worden met:

  • De verwerking van de taxaties bij de WBI aanvraag in de gemeentelijke administratie en SiSa verantwoording
  • Het moment waarop de SpUK WBI toegerekend kan worden aan een concreet project
  • De wijze waarop met de rentebaten omgegaan kan worden in de gemeentelijke administratie
  • De wijze waarop de eindafrekening van de SpUK WBI plaats gaat vinden
  • De werkwijze waarop met wijzigingen in de aanvraag gedurende de looptijd van 10 jaar omgegaan moet worden.