Vierde tranche van de woningbouwimpuls bijna van start

08-08-2022

De RVO opent op 19 augustus 2022 het loket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Voor deze tranche van de Woningbouwimpuls is €300 miljoen beschikbaar. Er is geen maximum aan het aangevraagde bedrag per gemeente. Het RVO-loket is geopend van 19 augustus 2022 tot en met 25 september 2022.

In de eerdere drie tranches ontvingen gemeenten € 854 miljoen euro voor de bouw van 139.964 woningen. 

In de vierde tranche kunt u als gemeente de Woningbouwimpuls alleen of met andere gemeenten aanvragen. Bent u een kleinere gemeente met minder dan 50.000 inwoners en staat u op de lijst van gemeenten? In de vierde tranche kan uw gemeente een aanvraag doen voor een project met minimaal 200 woningen in plaats van minimaal 500 woningen. Hierdoor kunnen ook kleinere gemeenten in aanmerking komen voor de Woningbouwimpuls.

De Woningbouwimpuls is niet voor voorfinanciering van een project. U mag de regeling ook niet gebruiken om risico’s af te dekken voor mogelijke publieke tekorten in de toekomst.