De rekenmodellen 2024 (nieuwe plankostenscans) staan weer online

01-02-2024

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft meegedeeld mee dat de rekenmodellen voor het berekenen van plankosten onder de Omgevingsregeling opnieuw beschikbaar zijn via de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Deze rekenmodellen bevatten de nieuwe, geïndexeerde tarieven voor de plankosten die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn.

De rekenmodellen zijn ook al voorbereid op enkele correcties in de Omgevingsregeling. Het ministerie adviseert om de rekenmodellen die in november 2023 tijdelijk op de IPLO-website stonden niet meer te gebruiken. Indien berekeningen zijn gemaakt met deze modellen, wordt aanbevolen de plankosten opnieuw te berekenen met behulp van de nieuwe, geactualiseerde modellen.