Webinar Flexwoningen en de Omgevingswet

29-03-2024

Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. De wet bundelt en vereenvoudigt regels en procedures. Maar wat betekent de wet voor het snel realiseren van flexwoningen? Het webinar van Platform31 geeft antwoord op die vraag op 4 april 2024 van 13.00 - 14.00 uur.

Het webinar is voor iedereen die sneller woningen wil bouwen. Zoals gemeenten, woningcorporaties, provincies, ontwikkelaars, bouwpartijen, het Rijk, ontwerpers, kennisinstellingen en woningzoekenden.

Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Gemeente Assen.