Adrian Los directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij BZK

21-12-2023

Onze zeer gewaardeerde voorzitter Adrian Los zal per 26 februari 2024 de positie van directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bekleden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Vereniging van Grondbedrijven feliciteert Adrian van harte met deze mooie overstap en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie.