Webinar Nota Ruimte

29-06-2023

Op donderdag 29 juni organiseert het Team Nota Ruimte van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10.00 tot 11.00 uur een webinar over de Nota Ruimte plaats waarin u bijgepraat wordt over de aanpak en inhoud van de Nota Ruimte.

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Ons land is beperkt in omvang, maar wordt steeds drukker en voller. Er zijn diverse transitievraagstukken zoals woningbouw, natuurbehoud, landbouw, circulaire economie en klimaatverandering die om een andere aanpak en meer ruimte vragen. Alle belangen brengen we samen in de nieuwe Nota Ruimte.

De Nota Ruimte biedt een langetermijnvisie op ons land en zal antwoord geven op de vraag hoe we met de schaarse ruimte omgaan en tegelijkertijd onze ambities kunnen waarmaken. Hoe we met elkaar vorm en richting willen geven aan de grote opgaven waarvoor we gesteld staan.

Programma

10.00 uur Welkom door dagvoorzitter

10.05 uur Nota Ruimte: toelichting op het waarom, de opzet en de aanpak van de Nota Ruimte.

10.25 uur Notitie Reikwijdte en Detailniveau: op donderdag 8 juni is de zienswijzenprocedure Notitie Reikwijdte en Detailniveau gestart. Wat is dit? Wat wordt er onderzocht in het kader van de planMER? 

10.40 uur Samenhang NOVEX en Mooi Nederland: wat gebeurt er in de programma’s NOVEX en Mooi Nederland en hoe hangen die samen met de Nota Ruimte.

10.55 uur Afsluiting