Lunchwebinar ‘Complexe binnenstedelijke opgaven: rolbewustzijn en leidende principes als sturingsmechanisme’

18-10-2023

Gemeenten ervaren grote knelpunten bij centrumaanpakken, blijkt uit een recent artikel van Binnenlands Bestuur. Financiën is de grootste bottleneck, naast de eigendomssituatie, het terugdringen van auto’s uit het centrum, samenwerking met de markt en politieke verdeeldheid.

Veel gemeenten grijpen naar het voorkeursrecht om grip te krijgen op de centrumaanpakken of wachten op subsidies. Maar door goede samenwerking tussen overheid en markt is wel degelijk succes te boeken. Dat blijkt onder andere uit de centrumaanpak in Terneuzen.

Tijdens het webinar ‘Complexe binnenstedelijke opgaven: rolbewustzijn en leidende principes als sturingsmechanisme’ dat Stadszaken en Twynstra Gudde op woensdag 18 oktober van 12.00 tot 13.00 uur organiseren, leert u aan de hand van de praktijk:

  • Hoe ‘samenwerking met de markt’ of ‘eigendom panden’ of ‘politieke verdeeldheid niet zo zeer knelpunten hoeven te zijn en daarmee geen druk zet op haalbaarheid;
  • Hoe je een verschillende stakeholders betrekt bij het maken van een transformatieplan;
  • Hoe je draagvlak creëert voor ambitie en daarbij haalbaarheid kunt herdefiniëren;
  • Kortom: hoe je verschillende deelbelangen vanuit de markt en overheid aan elkaar verbindt en de markt met een goede propositie ertoe beweegt te investeren.