Bespreking arrest HR 26/11/21 door Hekkelman advocaten en notarissen

22-12-2021

Tijdens dit webinar gingen Tycho Lam en Matthijs Mutsaers in op de gevolgen van het arrest vanuit aanbestedings-, bestuurs- en privaatrechtelijk perspectief.