Beter benutten van bestaande bedrijventerreinen

06-02-2024

Het programma Ruimte voor Economie van het ministerie van EZK zet in op het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen. Veel bedrijventerreinen in Nederland zijn aan een opknapbeurt toe. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke ingrepen (zoals het renoveren en verduurzamen van bestaande bedrijfspanden), maar zeker ook om ruimtelijke ingrepen (zoals het herinrichten en herstructureren van bedrijventerreinen). Het doel voor de komende jaren is om de juiste bedrijven op de juiste plek te krijgen, het ruimtegebruik op bedrijventerreinen te intensiveren en een algemene kwaliteitsimpuls te geven aan bedrijventerreinen waardoor de belevings- en recreatiewaarde voor werknemers en passanten toeneemt.

In de praktijk blijkt dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Dit heeft er onder andere mee te maken dat er sprake is van versnipperd grondeigendom, en gemeenten meestal geen actieve grondpositie (meer) hebben. Daarnaast geldt dat het voor het creëren van (schuif)ruimte op bedrijventerreinen noodzakelijk is om te kunnen investeren in onrendabele toppen. Het uitplaatsen van bedrijven die ‘scheefwerken’ is niet zomaar gebeurd. Welke rol kan de overheid hierin spelen? Hoe ziet de samenwerking met investeerders én ondernemers er bij dit soort vraagstukken uit? En wat zijn de kansen voor opschaling van regionale herontwikkelingsmaatschappijen?

Op de bestaande bedrijventerreinen speelt de verduurzamingsopgave. Tijdens dit webinar wordt besproken in welke mate de ruimtelijke opgave en de verduurzamingsopgave in gezamenlijkheid kan worden opgepakt.

Sander van Schijndel en Han Wiendels delen inzichten over de aanpak en ervaringen van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Na deze presentaties is er uitgebreid gelegenheid voor vragen en discussie.