Bijeenkomst De Zeeuwse agrarische grondmarkt, kavelruilen in Zeeland en agrofiscaliteit

03-03-2023

Het landelijk gebied vormt een groot deel van de Zeeuwse identiteit. De Provincie Zeeland werkt aan een perspectief voor een toekomstgerichte landbouwsector waarbij ook maatschappelijke opgaven een rol spelen. Daarbij valt te denken aan het realiseren van genoeg en schoon water, maar ook de verbetering van de verkeersveiligheid en de agrarische structuur. De complexiteit en omvang van de opgaven vergt meer dan ooit samenwerking tussen particulieren en overheden. Door krachten te bundelen kan gezamenlijk een positieve bijdrage aan de toekomst van Zeeland worden geleverd. 

Welke vormen zijn denkbaar om samen te werken in een gebied en welke rol hebben agrariërs hierin? Hoe ziet de huidige Zeeuwse grondmarkt er uit? Welke (grond)instrumenten zijn beschikbaar? Wat zijn de voordelen van kavelruilen voor uw agrarische bedrijfsvoering? Wat kan Kavelruilbureau Zeeland voor de bedrijfsvoering betekenen? Welke agro fiscale aspecten bieden kansen voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering? Hoe werkt de erf- en schenkbelasting door in uw agrarisch bedrijf? Welke actualiteiten spelen er in het pachtdossier?

Kortom: een hoop vragen en uitdagingen waar de agrarische sector voor staat. 
Graag informeert het Kavelbureau Zeeland u in een interactieve middag met deskundige sprekers en de nodige voorbeelden uit de praktijk. 

Datum:               vrijdag 3 maart 2023

Tijd:                    13.00 – 16.30 uur, aansluitend netwerkborrel tot 18:00 uur             

Locatie:              Vergader- en Congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1 in Heinkenszand

Doelgroep:        agrariërs, adviseurs, beleidsmedewerkers, juristen, rentmeesters, notarissen, fiscalisten en andere professionals die werkzaam zijn in de agrarische adviespraktijk, waarbij agrarisch recht een belangrijke grondslag vormt.