Compilatie van de MRA Duurzaamheid Top

29-10-2020

Bestuurders van de 35 overheden in de MRA namen deel aan de top om de stand van zaken te bespreken sinds de vorige top in oktober 2019 en om vooruit te kijken naar de MRA Green Deal.