Corona en verstedelijking

12-01-2021

Het programma Stedelijke Transformatie organiseerde een online themasessie over de impact van corona op verstedelijking. Aan de orde kwamen de gevolgen op korte én langere termijn en hoe gemeenten en marktpartijen bij gebiedstransformaties kunnen inspelen op deze veranderingen.