Dag van de Stad

09-10-2023

De Dag van de Stad vindt dit jaar in Arnhem plaats. Het thema is: De stad van dichtbij. De opgaven in onze steden zijn divers en complex. Hoe vang je de klappen van de klimaatcrisis op? Hoe pak je de sociale ongelijkheid aan? Hoe kunnen we wonen haalbaar en betaalbaar houden voor alle inwoners? Kortom: hoe kunnen we jouw stad en ons land inrichten zodat we sterk en veerkrachtig om kunnen gaan met verschillende uitdagingen?

Op de Dag van de Stad zal vooral gekeken worden naar wat er in de wijk speelt. Van vinexwijk tot kwetsbare wijk, alle stedelijke uitdagingen - van energietransitie tot eenzaamheid - spelen zich af op wijkniveau.