Rijk aan kennis

17-06-2021

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie organiseert een symposium dat inhoudelijk zal ingaan op het advies "Rijk aan kennis" van de AWTI. In vier rondetafelgesprekken zal onder meer worden ingegaan op vragen als wat er binnen de overheid gaat en waarom, welke verbeteringen al doorgevoerd worden en het belang van structurele inbedding van kennis en rol van ontwerp.